* *
*
*
* *
*
*
*
* *   *
*
* * * *
* * *
* * * *
* * *
* * * *
* * *
* * * *
* * *
* * * *
*
*
*
* *   *
*
* * * *
* * *
* * * *
* * *
* * * *
* * *
* * * *
* * *
* * * *
* * *
* * * *
* * *
* * * *
* * *
* * * *
* * *
* * * *
* * *
* * * *
* * *
* * * *
* * *
* * * *
*
*
*
*    *
*
* * * *
* * * *
* * *
* * * *
*
*
*
*
*
தமிழீழம் வரைபடம்
   Everywhere Elegance
Click on a district to see larger map
  யாழ்பாணம் அம்பாறை மாவட்டம் -  Amparai District முல்லைத்தீவு - Mullaitivu மன்னார் - Mannar வவுனியா - Vavuniya District திருகோணமலை - Trincomalee District மட்டக்களப்பு  - Batticaola district புத்தளம் - Puttalam distirct Srilanka - சிங்களவன் நாடு
 

ஈழத்தின் திசை நான்கும் ஓவியம் படைக்கும்

*
 
வரலாற்றுக் குறிப்புகள்
*
 
*
 
*

*
*